Geodeta Koszalin – Kołobrzeg – Świdwin. W czym możemy Ci pomóc?

Masz wątpliwości co do przebiegu granicy z Twoim sąsiadem, a może potrzebujesz podzielić swoją działkę

Zajmiemy się tym.

Planujesz wznieść budynek? Wybrałeś już projekt swojego domu i chcesz rozpocząć budowę?

To świetnie, skontaktuj się z nami a my załatwimy za Ciebie wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Masz już pozwolenie na budowę lub budujesz na podstawie zgłoszenia?

Wykonamy dla Ciebie wytyczenie budynku oraz sieci na działce budowlanej, a po zakończeniu budowy mapę powykonawczą niezbędną do odbioru budynku.

Firma PRUGEO oferuje szeroki zakres usług geodezyjno - kartograficznych skierowanych do:

- klientów indywidualnych

- projektantów

- inwestorów

- firm budowlanych

Oferujemy usługi w następujących sektorach:

Działki i ewidencja gruntów

- wznowienia znaków granicznych- okazanie granic

- podziały nieruchomości

- rozgraniczenia nieruchomości

- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

- pomiar powierzchni działki

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

- mapa do celów projektowych

- numeryczny model terenu

- pomiary mas ziemnych, objętości wykopów

Budownictwo lokalne

- mapa do celów projektowych

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

- pozwolenie na budowę- wszystkie związane z tym formalności, tj. adaptacja projektu budowlanego, badania geologiczne

- wytyczenie obiektów budowlanych na gruncie- budynki, sieci uzbrojenia terenu

- inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz przyłączy- mapa powykonawcza

- potwierdzenie o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu

- pomiary powierzchni oraz kubatur lokali

Nadzór inwestorski

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie geodezji

Geodezyjna obsługa inwestycji

- tyczenie budynków i budowli

- tyczenie sieci uzbrojenia terenu

- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli

- pomiary przemieszczeń i odkształceń

- pomiary pionowości, płaszczyznowości, prostoliniowości

Doradztwo

- fachowe doradzimy jak najkorzystniej rozwiązać poszczególne sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami, które bywają niejasne i zagmatwane

Nasze uprawnienia zawodowe

Posiadamy uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresach:

1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;

2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3. geodezyjna obsługa inwestycji;

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nasze uprawnienia pozwalają na:

1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;

2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;

4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

 

Gwarantujemy wykonywanie wyżej wymienionych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadaną przez nas wiedzą techniczną.

Gwarantujemy 100% zaangażowania oraz profesjonalne podejście do każdego klienta.

Ceny naszych usług

Każda praca jest inna, dlatego w zależności od czynników wpływających na trudność jej wykonania ceny poszczególnych prac są ustalane indywidualnie.

Zapraszam do kontaktu poniżej.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

PRUGEO Usługi Geodezyjne Andrzej Prusik
ul. Krzyżanowskiego 24/5 75-328 Koszalin
NIP: 6721830143, REGON: 364395108
Numer rachunku bankowego:
05 1090 2646 0000 0001 0548 0152

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Prusik

telefon: 667 123 689
e-m@il: prugeo.geodezja@gmail.com

Koszalin ul. Krzyżanowskiego 24/5
Kołobrzeg ul. Szyprów 1

Obszar działania:

- Kołobrzeg oraz cały powiat kołobrzeski
- Koszalin oraz powiat koszaliński
-Białogard oraz powiat białogardzki
- Świdwin oraz powiat świdwiński

 

Koszalin ul. Krzyżanowskiego 24/5

Kołobrzeg ul. Szyprów 1

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Prześlij pliki