Geodeta Koszalin – Geodeta Kołobrzeg – Geodeta Świdwin – Geodeta Białogard. W czym możemy Ci pomóc?

Masz wątpliwości co do przebiegu granicy z Twoim sąsiadem, a może potrzebujesz podzielić swoją działkę

Zajmiemy się tym.

Planujesz wznieść budynek? Wybrałeś już projekt swojego domu i chcesz rozpocząć budowę?

To świetnie, skontaktuj się z nami a my załatwimy za Ciebie wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Masz już pozwolenie na budowę lub budujesz na podstawie zgłoszenia?

Wykonamy dla Ciebie wytyczenie budynku oraz sieci na działce budowlanej, a po zakończeniu budowy mapę powykonawczą niezbędną do odbioru budynku.

Firma PRUGEO oferuje szeroki zakres usług geodezyjno - kartograficznych skierowanych do:

- klientów indywidualnych

- projektantów

- inwestorów

- firm budowlanych

Oferujemy usługi w następujących sektorach:

Działki i ewidencja gruntów

- wznowienia znaków granicznych- okazanie granic

- podziały nieruchomości

- rozgraniczenia nieruchomości

- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

- pomiar powierzchni działki

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

- mapa do celów projektowych

- numeryczny model terenu

- pomiary mas ziemnych, objętości wykopów

Budownictwo lokalne

- mapa do celów projektowych

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

- pozwolenie na budowę- wszystkie związane z tym formalności, tj. adaptacja projektu budowlanego, badania geologiczne

- wytyczenie obiektów budowlanych na gruncie- budynki, sieci uzbrojenia terenu

- inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz przyłączy- mapa powykonawcza

- potwierdzenie o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu

- pomiary powierzchni oraz kubatur lokali

Nadzór inwestorski

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie geodezji

Geodezyjna obsługa inwestycji

- tyczenie budynków i budowli

- tyczenie sieci uzbrojenia terenu

- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli

- pomiary przemieszczeń i odkształceń

- pomiary pionowości, płaszczyznowości, prostoliniowości

Doradztwo

- fachowe doradzimy jak najkorzystniej rozwiązać poszczególne sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami, które bywają niejasne i zagmatwane

Nasze uprawnienia zawodowe

Posiadamy uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresach:

1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;

2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3. geodezyjna obsługa inwestycji;

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nasze uprawnienia pozwalają na:

1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;

2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;

4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

 

Gwarantujemy wykonywanie wyżej wymienionych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadaną przez nas wiedzą techniczną.

Gwarantujemy 100% zaangażowania oraz profesjonalne podejście do każdego klienta.

Ceny naszych usług

Każda praca jest inna, dlatego w zależności od czynników wpływających na trudność jej wykonania ceny poszczególnych prac są ustalane indywidualnie.

Zapraszam do kontaktu poniżej.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

PRUGEO Usługi Geodezyjne Andrzej Prusik
ul. Krzyżanowskiego 24/5 75-328 Koszalin
NIP: 6721830143, REGON: 364395108
Numer rachunku bankowego:
90 1140 2004 0000 3102 7735 6129

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Prusik

telefon: 667 123 689
e-m@il: prugeo.geodezja@gmail.com

Koszalin ul. Krzyżanowskiego 24/5
Kołobrzeg ul. Szyprów 1

Obszar działania:

- Kołobrzeg oraz cały powiat kołobrzeski
- Koszalin oraz powiat koszaliński
-Białogard oraz powiat białogardzki
- Świdwin oraz powiat świdwiński

 

Koszalin ul. Krzyżanowskiego 24/5

Kołobrzeg ul. Szyprów 1

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Prześlij pliki  Polityka prywatności i przetwarzanie danych Akceptuję.

  Znaleziono po wpisaniu: geodeta Koszalin, Geodeta Kołobrzeg, geodeta Świdwin, geodeta Białogard, geodeta Sianów, Usługi geodezyjne Koszalin, Usługi geodezyjne Kołobrzeg, Usługi geodezyjne Świdwin, Usługi Geodezyjne Białogard, Usługi Geodezyjne Sianów, Mapa do celów projektowych Koszalin, Mapa do celów projektowych Kołobrzeg, Mapa do celów projektowych Świdwin, Mapa do celów projektowych Białogard, Mapa do celów projektowych Sianów, Podział działki Koszalin, Podział działki Kołobrzeg, Podział działki Świdwin, Podział działki Białogard, Podział działki Świdwin, podział działki, wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna, odbiór budynku, obsługa geodezyjna, rozgraniczenie, wytyczenie działki.